جاوااسکریپت: بررسی اینکه یک مقدار خاص در آرایه وجود دارد یا نه

بیایید مورد استفاده را طرح کنیم. ما نقش هایی داریم که می توانند به یک صفحه خاص دسترسی پیدا کنند. بنابراین تنها افرادی که آن نقش خاص را دارند باید بتوانند ادامه دهند.

این نقش های معتبر در یک آرایه تعریف می شوند.

javascript

const roles = ['moderator', 'administrator', 'superman']

چگونه می توانیم بررسی کنیم که آیا نقش کاربر بخشی از این لیست است؟

به خاطر این مقاله، فرض می‌کنیم که نقش کاربر یک رشته ساده است مانند این:

javascript

const role = 'user'

در اینجا چند گزینه برای ما وجود دارد. بیایید نگاهی به هر یک از آنها بیندازیم.

JavaScript includes

این ممکن است پر استفاده ترین گزینه شخصی من باشد. این سریع و سرراست است و هیچ کار اضافی لازم ندارد.

این متد اگر بتواند رشته مورد نظر شما را پیدا کند true و در غیر این صورت false را برمی گرداند.

javascript

roles.includes('user')
// false

roles.includes('moderator');
// true

 

JavaScript indexOf

 

همچنین می‌توانیم از indexOf استفاده کنیم که اگر آیتم را پیدا نکند -1 را برمی‌گرداند یا اگر پیدا کند شاخص واقعی را برمی‌گرداند.

javascript

roles.indexOf('user')
// -1

roles.indexOf('superman')
// 2