ما می‌تونیم نوع داده توابع در TypeScript را به دو بخش تقسیم کنیم: نوع داده پارامترهای ورودی و نوع داده مقدار بازگشتی. برای پوشش (coverage) بهتر هر دو را استفاده می‌کنیم.

معمولا توابع به صورت درون خطی (inline) نوشته میشن. این به این معنی هستش که نوع‌ داده(type) به عنوان بخشی از تابع اضافه میشن، مثال زیر رو ببین:

تابع بالا یک ورودی رو به string تبدیل میکنه. هر نوع ورودی رو می‌گیره و یه رشته(string) رو برمیگردونه.
وقتی نوبت به نوع پارامترها می‌رسه، می‌تونیم نوع پارامترها رو در کنار نام پارامتر بعد از یک دونقطه تعریف کنیم. نوع داده برگشتیِ تابع همیشه بعد از پرانتز نوشته میشه.

این‌کار باعث میشه که نوع ورودی تابع همیشه درست باشه و ورودی غیرصحیح بهش پاس داده نشه.

ادامه داره...